ตรวจสอบคุณวุฒิ

 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร
 

  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 (เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการรายงานตัว)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนทีโรงเรียนสารวิทยา สำหรับหน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนทีสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา สำหรับหน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557  
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สรุปผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน่วยที่ ๑ ตำแน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ในเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง สรุปผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หน่วยที่ ๑ ตำแน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ในเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) เพิ่มเติม  
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
   
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 
   
  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
   

 
 
 
powered by